RADIONICA ĆE SE ODRŽATI :

11. travnja. 2019. (četvrtak) sa početkom u 10 h u prostoru Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije, Ravna Gora, Stara Sušica, Karolinska cesta 87

TEMA 1

Najava natječaja za provedbu podmjere 6.2. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“ tipa operacije 6.2.1. „Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“

TEMA 2

Najava natječaja za provedbu podmjere Podmjere 6.4. »Ulaganja u stvaranje i razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti« – provedba tipa operacije 6.4.1. »Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. 

Kroz teme će se obraditi slijedeća poglavlja:

  • Predmet natječaja
  • Uvjeti prihvatljivosti korisnika
  • Uvjeti prihvatljivosti aktivnosti
  • Prihvatljivi sektori
  • Broj projekata po korisniku
  • Potrebna dokumentacija
  • Kriteriji odabira
  • Način podnošenja zahtjeva za potporu

Predavač Teme 1. i 2.: Miro Kasipović, KAM CONSULTING Rijeka

TEMA 3

Kreditni programi HBOR-a za financiranje EU projekata

Predavačica: Vesna Bartolović Stančić – Voditeljica HBOR-a za  područje  Primorja , Gorskog kotara i Like

TEMA 4

Edukacija o načinu uzorkovanja tla radi predaje na analizu tla Laboratoriju za početno izučavanje osobina tla u Staroj Sušici

Predavač: Goran Voloder, dipl.ing. – stručni suradnik za poljoprivredu Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj Primorsko-goranske županije