Posjet LAGUR-a Tramuntana, Istarska batana i Vela vrata

U sklopu studijskog putovanja LAGUR-a Tramuntana, LAG Kvarnerski otoci ugostio je kolege iz LAGUR-a Istarska batana, LAGUR-a Vela vrata te LAGUR-a Tramuntana. Kao primjer dobre prakse posjetili smo Interpretacijski centar maritimne baštine otoka Krka koji na suvremen i interaktivan način prikazuje i interpretira dugu i bogatu otočnu pomorsku tradiciju. Interpretacijski centar pomorske baštine otoka Krka je sufinanciran sredstvima Primorsko-goranske županije, Grada Krka i Europske unije posredstvom Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014. – 2020., u sklopu provedbe Projekta Mala barka 2 – Očuvanje pomorske baštine sjevernog Jadrana. U njemu je izložena građa višestruko nagrađivanog krčkog brodomaketara i predanog kolekcionara Željka Skomeršića koji nas je i proveo kroz Centar. On je čitav svoj život posvetio kako brodomaketarstvu, tako i sakupljanju svih artefakata povezanih s morem i pomorstvom.