Pitanja s jasno naznačenom referencom za Natječaj moguće je poslati, isključivo putem e-pošte na adresu: lag@kvarnerski-otoci.hr. S ciljem jednakog tretmana, odabrani LAG ne može davati prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost nositelja projekta, projekta ili određenih troškova. Potencijalni nositelji projekta mogu kontinuirano postavljati pitanja. Postavljeno pitanje treba sadržavati potpis te biti jasno postavljeno. Odgovori će se objaviti na mrežnoj stranici www.kvarnerski-otoci.hr

PITANJE ODGOVOR
Poštovani,
klijent se planira prijaviti na natječaj Mjera 1.1.3. Planirana aktivnost odnosi se na kupnju nove ograde kojom bi ogradio pašnjak za ispašu stoke.
Smatra li se aktivnost kupnje nove ograde prihvatljivom aktivnošću za Kriterij broj 3. odnosno smatra li se ograda opremom i dobiva li prijavitelj 10 bodova?
Lijep pozdrav
LAG-a ne može davati prethodno mišljenje vezano uz prihvatljivost nositelja projekta, projekta ili određenih aktivnosti i troškova