Upravni odbor LAG-a Kvarnerski otoci je na sjednici održanoj dana 23. srpnja 2019. godine donio odluku o izmjeni Natječaja za provedbu tipa operacije 1.1.3. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstva“ koji je sukladan tipu operacije 6.3.1 Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. objavljenog dana 10.06.2019. godine.


LAG Natječaj mijenja se kako slijedi:
– tekst na 1. stranici „Verzija 1.0“ mijenja se i glasi: „Verzija 2.0“;
– tekst na 1. stranici „Datum 10.06.2019.“ mijenja se i glasi: „Datum 23.07.2019.“;
– tekst na stranici 3. u poglavlju 1.1 „Raspoloživa sredstva: 1.336.590,00 HRK“ mijenja se i glasi: „Raspoloživa sredstva: 2.450.415,00 HRK“;

Odluka o izmjeni drugog LAG natječaja donesena je zbog povećanja ukupnog iznosa potpore dostatne za financiranje dvadeset dva (22) projekata, umjesto prvotno planiranih dvanaest (12), koje je uslijedilo nakon Odluke o drugoj izmjeni Lokalne razvojne strategije LAG-a Kvarnerski otoci 2014.-2020. usvojene na sjednici Skupštine LAG-a 23. srpnja 2019. godine.